top of page

למכרזים חברתיים פורצי דרך

החממה

ג'וינט אלכא הינו אגף בג'וינט ישראל הפועל לחיזוק יכולת המערכות הציבוריות לספק שירותים חברתיים לתושבי ישראל ביעילות ומועילות.

אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה מהווה כלי לביצוע עבודות מטה לאומיות בתחום החברתי ולהובלת רפורמות ממשלתיות.

Capture.JPG

משנת 2014 ממשלת ישראל פועלת לשפר את השירותים החברתיים שהאזרחים מקבלים במיקור חוץ (רכש חברתי), מתוך תפיסה של מקבל השירות במרכז ושל שותפות עם מפעילי השירותים

Anchor 1

תכנית החממה הוקמה במטרה לתמוך בעיצובם של מכרזים חדשניים נבחרים מבין שלושה משרדים חברתיים, אשר יאפשרו שרות מיטבי לאזרח ויהוו מקרי הצלחה מאפשרי למידה למשרדים החברתיים בכללם. יעדה העיקרי הינו קידום החלטת ממשלה מס' 1950 לטיוב אופן האספקה של שירותים חברתיים הניתנים במיקור חוץ, וזאת על ידי:

יצירת מרחב המאפשר עיסוק ב'אתגרי דרך' במהלך כתיבת המכרז וחשיבה משותפת על אופני התמודדות אפקטיביים לקידומם.

noun_team_514039.png
noun_connection_1652676.png

חיזוק וטיוב הקשר וממשקי העבודה התוך-משרדיים והבין-משרדיים בעבודה על המכרז.

noun_knowledge_2076271.png

הרחבה והעמקת ידע במרכיבי רכש חברתי המקדמים יצירת מכרז פורץ דרך.

​​בהמשך להשלמתה של תכנית ההכשרות, אשר הובלה ע"י משרד רה"מ בשיתוף ג'וינט-אלכא, הושקה בשנת 2019 תכנית חדשה לפיתוח מכרזים פורצי דרך בשירותים חברתיים - "חממה למכרזים חברתיים פורצי דרך".

 

בשנת 2020 נפתח המחזור השני של התכנית, במתכונתה החדשה.

bottom of page