מטרות המפגש

הכרות בין המשתתפים, המכרזים, התכנית, היועצים וכן יצירת בסיס ידע בנושא הרכש החברתי

סיכום מפגש ראשון
סיכום מפגש ראשון
תקציר מצגת המפגש
תקציר מצגת המפגש

מפגש 1 (התקיים): מפגש פתיחה

15 ביוני 2020