מטרות המפגש

בניית מודל שירות

מצגת תוצרי מפגש החממה לגיבוש מודל השירות
מצגת תוצרי מפגש החממה לגיבוש מודל השירות
קונספטים-משרד הרווחה
קונספטים-משרד הרווחה
לוחות תובנות זרוע עבודה
לוחות תובנות זרוע עבודה
פוסטרים תובנות זרוע עבודה
פוסטרים תובנות זרוע עבודה
קונספטים-משרד הבריאות1
קונספטים-משרד הבריאות1
לוחות תובנות בריאות
לוחות תובנות בריאות
סיכום מפגש 7- 21.12.20-זרוע עבודה
סיכום מפגש 7- 21.12.20-זרוע עבודה
קונספטים-משרד הבריאות
קונספטים-משרד הבריאות
פוסטרים תובנות משרד הבריאות-מפגש 7
פוסטרים תובנות משרד הבריאות-מפגש 7
קונספטים-משרד הרווחה1
קונספטים-משרד הרווחה1
לוחות תובנות רווחה
לוחות תובנות רווחה
פוסטרים תובנות זרוע רווחה-מפגש 7
פוסטרים תובנות זרוע רווחה-מפגש 7

מפגש 7 (התקיים): בניית מודל השירות

7 בדצמבר 2020