יועצי התוכנית

EarnstAndYoung.jpg
Nova_NewLogo.jpg
5822d2_4357f3b194c745e1aeca5acfd530e0b0_
whiteboard logo.png
matrix.jpg
יועצת בכירה ניתוח שוק
יועץ1 מובייל - שם
יועץ1 מובייל - פרטים
יועץ2 מובייל - שם
יועץ2 מובייל - פרטים
ניצן למפרט   |   054-4736590   |   nitsan.lempert@il.ey.com
יועץ2
יועץ מסע לקוח
יועץ1 מובייל - שם
יועץ1 מובייל - פרטים
יועץ2 מובייל - שם
יועץ2 מובייל - פרטים
מני גל (יועץ בכיר)   |   054-4211083   |   meni@whiteboard.co.il
יועץ2
יועצים מסע לקוח- נבחרת זרוע עבודה
יועץ1 מובייל - שם
יועץ1 מובייל - פרטים
יועץ2 מובייל - שם
יועץ2 מובייל - פרטים
צאלה לוין פלד   |   050-5960984   |   tzeela@whiteboard.co.il
נועה דפני   |   054-5928611   |    Naodafni@gmail.com
יועצים מסע לקוח- נבחרת משרד הבריאות
יועץ1 מובייל - שם
יועץ1 מובייל - פרטים
יועץ2 מובייל - שם
יועץ2 מובייל - פרטים
צאלה לוין פלד   |   050-5960984   |   tzeela@whiteboard.co.il
רימון גרנות   |    052-2578114   |   rimongranot@gmail.com
יועצים מסע לקוח- נבחרת זרוע רווחה
יועץ1 מובייל - שם
יועץ1 מובייל - פרטים
יועץ2 מובייל - שם
יועץ2 מובייל - פרטים
נעמי הרץ   |   054-5389150   |   naomi@whiteboard.co.il
רימון גרנות   |    052-2578114   |   rimongranot@gmail.com
יועצת ניתוח שוק
יועץ1 מובייל - שם
יועץ1 מובייל - פרטים
יועץ2 מובייל - שם
יועץ2 מובייל - פרטים
חגית צור (יועצת בכירה)   |   054-4736510   |   Hagit.zur@il.ey.com
יועץ2
יועצת ניתוח שוק
יועץ1 מובייל - שם
יועץ1 מובייל - פרטים
יועץ2 מובייל - שם
יועץ2 מובייל - פרטים
בת חן פורת   |   052-5602611   |   Bat-chen.Porat@il.ey.com
יועץ2
יועץ שיתוף ציבור
יועץ1 מובייל - שם
יועץ1 מובייל - פרטים
יועץ2 מובייל - שם
יועץ2 מובייל - פרטים
אורן ברבי (יועץ בכיר)   |   054-5848841   |   oren@inql.co.il
יועץ2
יועץ שיתוף ציבור- נבחרת משרד הבריאות
יועץ1 מובייל - שם
יועץ1 מובייל - פרטים
יועץ2 מובייל - שם
יועץ2 מובייל - פרטים
ד"ר רונן גופר   |   054-5532463   |   ronen.goffer@gmail.com
יועץ2
יועצת שיתוף ציבור- נבחרת זרוע רווחה
יועץ1 מובייל - שם
יועץ1 מובייל - פרטים
יועץ2 מובייל - שם
יועץ2 מובייל - פרטים
שרית שטננברג   |   052-5926688   |   sarit@panelsltd.com
יועץ2
יועצת שיתוף ציבור-נבחרת זרוע עבודה
יועץ1 מובייל - שם
יועץ1 מובייל - פרטים
יועץ2 מובייל - שם
יועץ2 מובייל - פרטים
ענת לבני   |   050-8216006   |   anatlivny@gmail.com
יועץ2
יועץ מדידה
יועץ1 מובייל - שם
יועץ1 מובייל - פרטים
יועץ2 מובייל - שם
יועץ2 מובייל - פרטים
אורי גופר (יןעץ בכיר)   |   052-4589065   |   uri@novaproject.org
יועץ2
יועצת מדידה
יועץ1 מובייל - שם
יועץ1 מובייל - פרטים
יועץ2 מובייל - שם
יועץ2 מובייל - פרטים
נועה שר   |      |   noa.sher@novaproject.org
יועץ2